Seinprodat, clients i col·laboradors

Seinprodat

SeInProDat es compon de tres àrees, Jurídica, Comptable i fiscal i Informática, el que representa una garantia de qualitat front a les diverses necessitats dels nostres clients i sobretot en la resolució global de les situacions plantejades i dels serveis prestats. S’ha de tenir en compte que en matèria de protecció de dades existeix una estreta relació entre l’àmbit informàtic i jurídic, que SeInProDat, ha previst complementant els seus departaments i oferent una solució final.

Per què protegir les dades?

  • Perquè la legislació actual hi obliga i per tant tenen el deure legal.
  • Perquè la gran majoria de les empreses incompleixen la normativa actual i fruit d’això es deriven sancions desproporcionades i acumulatives.
  • Perquè complint la normativa eviten denúncies hipotètiques i futures en l’Agència de Protecció de Dades, pensem que sempre hi pot haver un error en el tractament per part de qualsevol usuari.
  • Depura i delega responsabilitats en tots els usuaris que manipulen el fitxer (treballadors, col·laboradors, assessoria, informàtics, etc.)
  • Per raons organitzatives, ja que la regularització implica optimitzar els seus recursos i per tant una major eficàcia del sistema de treball.

Per a l’extinció del risc que suposa la possibilitat que un client despitat o un treballador conflictiu puguin promoure una denúncia davant de l’Agència de Protecció de Dades, la qual podria provocar una inspecció en la seva empresa.

Per què seguretat informàtica?

Actualment ni tan sols es necessari tenir grans coneixements informàtics per comprometre la seguretat i per tant la informació que disposem . A la majoria dels supòsits, aquests “atacs” a la seguretat es produeixen des de l’interior de les empreses, ja sigui per desconeixement en l’ús dels recursos informàtics (un e-mail amb virus, una pàgina Web amb codi maliciós, etc…) o portat a terme de forma intencionada (un empleat descontent que esborra documentació important, etc..). Internet és la font de coneixement més gran que existeix i el seu coneixement per si sol no és perillós, el que pot resulta perillós es l’ús que se li pugui donar. Del resultat de l’aplicació d’aquest coneixement només serem responsables nosaltres.

A continuació trobarà una relació de dades sobre el seu Sistema Operatiu com exemple de la informació que es pot obtenir del seu ordinador només visitant una pàgina web:

Aquesta no és tota la informació que es pot treure només visitant una pàgina Web, si ho desitja pot visitar el següent enllaç http://whatismyipaddress.com i descobrirà quines altres dades es poden obtenir del seu ordinador quan visita una pàgina Web.

AVÍS: La informació mostrada sobre el seu ordinador no es emmagatzemada ni es transmet a cap lloc. Aquesta informació tampoc s’aconsegueix amb mètodes il·legals de programació ni de qualsevol altre tipus, aquesta informació la facilita el seu ordinador a petició de qualsevol pàgina Web que visiti amb el fi d’adequar el seu contingut a les característiques tècniques del seu ordinador i així evitar problemes d’incompatibilitats entre aquestes i els continguts de la Web per un correcte visionat. Evidentment aquesta informació, tot i estar pensada per altres fins, es molt valuosa en cas de no tenir bones intencions.

És un plaer treballar i col·laborar amb…

Federació d'Ateneus de Catalunya Cullell associats, assessors d'empresa, advocats i economistes Ros Petit, S.A.
Gestoría Administrativa Jane, S.L.P. Busbac Serveis, S.L. Catálogo de Empresas y Soluciones de Seguridad TIC-EMPRESA REGISTRADA
Mc Donald's Gran Vía Hospitalet
Mc Donald’s Gran Vía Hospitalet
Mc Donald's Castelldefels
Mc Donald’s Castelldefels
Roldós, S.A.
Mc Donald’s Martorell
Ofi experts Fundació Autisme Mas Casadevall Roldós, S.A.
Col·lectiu d’Arquitectes Taxadors, S.A. Arc i volta, arquitectura i rehabilitació d'edificis SEITRANS, S.A.
Paprika Gourmet, S.L. Escuela Superior Europea de Comercio, S.L.
Cómics Barcelona Foro Motos Gestió de fundacions i associacions, S.L.
TianFu, S.C.P. Adresses Serveis de Marketing, S.L. Implant Microdent System, S.L.
RESPONSABLIA, S.L. Bab Software Applications, S.L. Catalana de Tecnologies de la Informació Aplicades, S.L.
Fotomaton Barcelona Gremi de carnissers-cansaladers-xarcuters de Barcelona i comarques